Quality is the best business plan.

Lisanslandırma ve Denetleme

Bize lisans veren kuruluşların koyduğu şartları karşılayacak şekilde Avrupa üretim standartlarına kesin biçimde bağlıyız. Üretim tesislerimizin ve tedarikçilerimizin de uygun niteliklere sahip olmasına dikkat ederiz.

Kalite Yönetimi

Kalite güvencesi, özellikle Asya bölgesinde birçok şirket için zorlu bir hedef oluşturur. Bu nedenle fresh id için kalite kontrolü özellikle önemlidir. Üretimde profesyonel bir güvence ve test sürecinin uygulanması, projede istenen başarıyı sağlar. Test edilmiş üretim tesisleri ile yılların deneyimine sahip eğitimli çalışanlar arasındaki ortaklık ise arzu edilen standardın güvencesidir.

Quality is not an accident - it is the result of intelligent effort.

Bir başka destekleyici önlem olarak, çeşitli denetimler kullanıyoruz. Odak noktası sadece kalite yönetimidir. Çevre yönetimi ve sosyal sorumluluk da odaklanmıştır. Sizin ve kurumsal imajımızın sağlanması en önemli önceliktir. Üretim tesislerinin ve tedarikçi kontrollerinin sürekli kontrolleri, test kriterlerinize göre başarılı bir üretimin garantisidir.